show adminpanel

Recent

Werk

Antje Werk

Antje is oncologisch chirurg. Zij werkt onder de allerarmsten in Bangladesh.

Bangladesh behoort tot de armste landen ter wereld. De helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Het land wordt met regelmaat getroffen door natuurrampen zoals watersnoden en cyclonen. In dit land hebben velen geen toegang tot de gezondheidszorg. Antje zet zich daar belangeloos als chirurg in en geeft sinds 2016 ook leiding aan het ziekenhuis als medisch directeur. Op die manier hoopt ze iets van de liefde, die God voor iedereen heeft, aan deze mensen te laten zien.

Antje werkt in het LAMB Hospital, een christelijk ziekenhuis in het noordwesten van Bangladesh. Het ziekenhuis heeft 150 bedden. LAMB Hospital wil kwalitatief goede gezondheidszorg aan de gemeenschap bieden. Het ziekenhuis werkt tegen kostprijs, maar ook mensen die dit niet kunnen betalen worden geholpen.

 

Antje Werk

Antje Werk