show adminpanel

Recent

Thuisfront

Antje is lid van de Baptistengemeente in Maastricht die haar uitzending van harte ondersteunt. Ook is er een thuisfrontcommissie (TFC) die bestaat uit mensen vanuit deze kerkelijke gemeente en familie en vrienden. De TFC helpt Antje met het regelen van de financiele ondersteuning, het verzenden van de nieuwsbrieven, gebed, en andere praktische zaken.

Antje haar thuisfront bestaat daarnaast uit veel meer mensen dan hierboven gemeld: familie, vrienden, collega's, gemeenteleden, kennissen, enzovoort. Kortom: u dus!

De TFC-leden zijn:
Cornel van Schayck, voorzitter
Loretta Teitsma-Zoer, secretaris
Jeroen Teitsma, webmaster
Hanne Prins, penningmeester

Antje doet als arts en medisch directeur fantastisch werk in het Lamb Hospital, Het is geweldig dat zoveel mensen haar daarbij trouw ondersteunen. Het is fijn om als Thuisfrontcommissie bij Antje betrokken te zijn en zo bij te dragen aan haar missie om goede zorg te geven aan de alleramsten in moeilijke omstandigheden.