show adminpanel

Recent

Home

Welkom op de website 'Antje in Bangladesh'. Op deze site vindt u informatie over het werk dat Antje doet in Bangladesh.

Antje is uitgezonden naar Bangladesh. Daar werkt ze als chirurg in het LAMB Hospital in het Dinajpur District in het noordwesten van Banglasdesh, zo'n 320 km vanaf Dhaka. Het is een christelijk ziekenhuis, dat zich tot doel heeft gesteld om gezondheidszorg van kwaliteit aan de allerarmsten te bieden. Door haar werk en manier van leven, hoopt Antje iets van de liefde, die God voor iedereen heeft, te laten zien aan de mensen om haar heen.

Ter voorbereiding van de uitzending heeft Antje een cursus gevolgd op een bijbelschool in Engeland. Aansluitend heeft ze taallessen in Dhaka gevolgd. Sinds 2012 is ze werkzaam in het ziekenhuis. 

Laat zo uw licht schijnen voor de mensen,
Opdat zij uw goede werken zien
En uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Mattheus 5:16